Kristdemokrater på allaväljare.se

Riksdagen har beslutat att 1 januari 2010 ska det som staten, kommunerna och alla myndigheter gör vara tillgängligt för alla. Alla ska kunna få information på ett sätt som passar dem.

Nu startar sajten allavaljare.se. En sajt för alla väljare som i lugn och ro vill förbereda sig för valet den 19 september 2010. Den görs av nyhetstidningen 8sidor och Centrum för Lättläst. Sajten är politiskt obunden och vill på ett begripligt sätt presentera så mycket som möjligt om politiken, partierna och valfrågorna. Det ligger i tiden att politiska språket inte inte hindrar verklighetens folk att engagera sig i debatter.

Se presentation om kristdemokraterna på www. allaväljare.se , http://allavaljare.se/wp/?page_id=468

Annonser

2 reaktioner på ”Kristdemokrater på allaväljare.se

 1. I Sverige är det svårt att tala om andra ideologier än de traditionella – kommunism, socialism, liberalism och konservatism. Det beror delvis på att Sverige till skillnad från andra västländer inte haft något klart definierat kristdemokratiskt parti någon längre tid än ett par årtionden. Men kristdemokratin har en betydligt äldre historia än så med sina rötter i den västerländska judisk-kristna idétraditionen.
  Styrkan med kristdemokratin är att vi har en fast ideologi som gör att vi som parti inte är likt andra partier. Inom Alliansen har både moderaterna och centern rört sig i liberal riktning. Moderaterna kallar sig officiellt ”liberalkonservativa” och centern tillhör den liberala partigruppen i europaparlamentet.
  Vi vill värna alla människors liv, frihet och värdighet, oavsett geografiskt avstånd. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta, sträva efter social rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och skapa en rättvis fördelning av samhällets goda. Alla räknas och omfattas av samhällsgemenskapen. Detta kallar vi för solidaritetsprincipen.
  Inom kristdemokraterna finns det säkert både personer som räknar sig som liberala och personer som räknar sig som konservativa, möjligen med epitetet ”social-” framför. Även många sympatisörer och aktiva medlemmar kan säkert läsa in både liberalism, konservatism och kanske även en viss mått av socialism i vårt principprogram. Marknadsekonomi, personlig frihet, traditionella värden såsom äktenskap och familj samt solidaritet och medmänsklighet är alla begrepp som man kan återfinna i dessa andra politiska idétraditioner. Skillnaden är att vi bygger på helt olika utgångspunkter.
  Kristdemokraterna bildades för att slå vakt om och främja idéer med grund i den kristna etiken. Vårt partinamn förklarar att vi står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Vi kristdemokrater vill ha ett tryggt samhälle där alla kan välja hur de vill leva. Vi tror att trygga barn gör att Sverige blir tryggare. Därför vill vi ha ett samhälle där föräldrarna har mer tid för sina barn.
  Äldre människor ska få en bra vård – alla kommuner ska ha en värdighetsgaranti. Värdighetsgarantin ska lova alla äldre en bra vård. Äldre människor ska också få respekt och även kunna fortsätta att arbeta om de vill.
  Vi vill att alla i Sverige ska få möjlighet till sin egen försörjning. För att det ska bli så vill vi hjälpa företagen. Företagen ska få sänkta skatter och avgifter och slippa krångliga regler.
  Kristdemokrater utvecklas stadigt. På rikstinget i juni presenterades inte mindre än fem tunga dokument på olika områden – som Hallandspostens redaktör också påpekar i sin ledare. Den ideologiska grunden är fast – men politiken är dynamisk och aktuell utifrån den förändrade värld vi lever i.

Kommentarer inaktiverade.