Sänkta löner, kortare semester, lägre pension

Kan vi behålla fem gångar högre löner och tre gånger längre semesterledighet i Sverige än i Kina i globaliseringens tidevarv? Håller det i längden? Frågorna är obehagliga men måste ställas. Nu när arbetslösheten är på en hög nivå och ekonomin är ansträngd gäller det att tänka om och tänka nytt. Tillväxten är nödvändig för bibehållen välfärd. Det blir ingen tillväxt genom att hela tiden låta tillverkningsindustrin flytta till andra länder och hoppas att vi skall arbeta med tillverkning av alltmer avancerade produkter. Det tål att upprepas att naturbegåvningar är fördelade enligt ett fördelningsmönster, med ett fåtal genier och ett fåtal mindre begåvade i varje given kategori. Flertalet medborgare hamnar däremellan. Detta gäller för alla länder, även Sverige!

Där det sker tillverkning där sker det också utveckling. Kunskap är tillgänglig globalt på ett helt annat sätt nu än förr. Och konkurrensen är hårdare.För att kunna behålla tillverkningsindustri i Sverige måste den totala kostnaden för produktion sänkas rejält. Det förutsätter större lönespridning, minskade pålagor, enklare regelverk och en mer flexibel arbetsmarknad. Inget av de världsberömda svenska bolagen hade kunnat växa sig stora om de hade motsvarande kostnadsnivå som vi har idag. Arbetsrätten måste anpassas till förändrad konkurrenssituation. Stelbenta lagar påskyndar företagsflytt. Sverige avindustrialiseras med rasande fart.  Vi måste riva ner den mentala berlinmuren och ändra den rådande retoriken så att den är i samklang med nutiden.
Personligt ansvarstagande, solidaritet, långsiktighet, hushållning med resurser och miljöhänsyn är byggstenar i en sådan marknadsekonomisk samhällsuppbyggnad. Det kräver bland annat självdisciplin, rättfärdighet, ärlighet, måtta och aktning för andras människovärde. Det är just dessa egenskaper hos namnkunniga svenska entreprenörer som har verkat vid uppbyggnaden av Sverige till en framgångsrik industrination.

Annonser