Kärnkraft ger välfärd

Den statliga Vattenfall vill tillsammans med Boliden, Eka Chemicals, Holmen, Stora Enso och SCA bygga en ny kärnreaktor som kan ersätta ett av Vattenfalls gamla kärnkraft i Forsmark eller Ringhals. Skrota Volvo Amazon och bygga Lexus, så att säja!

År 1905 visade Albert Einstein att materia och energi är ombytbara enheter med välkända ekvationen E = mc2. Betydelsen av formeln kan grovt illustreras med att ett kilo svart kol går åt för att koka upp ca 100 liter vatten medan 5 gram av uran kan avdunsta tvåtusen kubikmeter vatten!

Kärnenergiteknik har utvecklats enormt, det tredje generationens teknik som kommer att tas i anspråk i nya kärnkraftsverk. Moderna kärnkraftverk som drivs av ansvarsfulla, välutbildade och erfarna kärnkraftstekniker är en ren och miljövänlig energikälla. Kärnkraft förbrukar inte syre, släpper inte ut någon koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider. Den bidrar inte till ökningen av växthuseffekten som antas orsaka den globala uppvärmningen.

Svensk industri behöver konkurrenskraftigt energiförsörjning och Sverige behöver tekniskt begåvade unga män och kvinnor. Satsning på kärnkraft ger svenska ungdomar anledning att känna attraktion till tekniska ämnen. Begåvade svenska ungdomar kan göra kärnkraft ännu säkrare.

Annonser