Underlätta för och inte styra medborgarna!

”Om politikerna skulle underlätta för medborgarna i stället för att styra medborgarna skulle vi få en helt annan attityd till statsmakten. Staten borde underlätta för individer, föreningar, företag, vetenskapliga institutioner och kyrkor. Underlätta – inte styra dem. Vi har haft en överpolitisering av samhället. I USA satt affärsmännen i universitetens, kyrkornas och museernas styrelser vilket är lika olämpligt som den svenska politiseringen. Låt kyrkan sköta sitt, låt forskningen sköta sitt, låt konstnärerna göra sitt och inte minst låt näringslivet göra sitt. Marknadsekonomin är väldigt bra för näringslivet. Men det betyder inte att den är bra i konsten, i religionen, i politiken eller i vetenskapen. Detta är en universell lärdom och inte enbart en ideologi. Mycket handlar det om normal makrosociologi.” Hans Zetterberg, i tidskriften Arena nummer 2 1997.

Annonser