Påven och verklighetens folk

I Quadragesimo Anno av Pope Pius XI förekommer den mest citerade katolska versionen av subsidiaritets principen. Texten lyder ”Det är orättfärdigt, av ondo, och störande av rätt ordning att en överordnad och större instans tillskanskar sig uppgifter vilka kan utföras effektivt av lägre och mindre instanser”
Skriften kom till som en reaktion på den stora depressionen och förordade inrättandet av en social ordning baserad på subsidiaritetsprincipen. Här uttrycks den europeiska civilisationens utmärkande drag – religionsfrihet, konstnärlig frihet, akademisk frihet, och näringsfrihet.
Politiken är inte alltid överordnad. Den skall inte styra religion, konst, vetenskap, industri och handel; de senare skall i görligaste mån styra sig själva.
Kristdemokratin i ett nötskal!

Annonser