Quo vadis, Halmstad?

Konsulterna från SKL har lämnat sin analysrapport om Halmstad kommuns verksamheter. Nu är det politikerna som skall välja vägen. En ledningsgrupp och en styrgrupp har utsetts av kommunstyrelsen som skall ta fram det slutgiltiga förslaget för förändringar i Halmstad kommuns organisation och arbetssätt .

Skall kommunens organisation anpassas för sektorisering med färre och större enheter eller skall den anpassas för att hantera ökad konkurrensutsättning?

Det första alternativet leder till en förändrad roll för nämnderna, med fokus strategiska vägval, mål och uppföljning. Det andra alternativet kräver en trimmad organisation med förstärkt beställar- och kvalitetsuppföljningsfunktion. Ändringar beräknas vara genomförda år 2011.

Annonser