Ändra skatteregler för representation

Begränsning av avdragsrätt för representation och andra tillhörande bestämmelser infördes efter skriverier om missbruk inom offentlig sektor på 70-talet. Lagen har medfört en kraftigt minskad representation. Idéer föds och affärer kommer till när människor träffas i en avslappnad och trivsam miljö. Minskad representation ger således minskad tillväxt.

Skatteverket skriver på sin webbsida ”Om du har haft utgifter för representation kan du få avdrag för utgifterna om dessa har ett omedelbart samband med verksamheten och om representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar.

Du får göra avdrag för kostnader för lunch, middag eller supé i samband med representation med högst 90 kronor per person och måltid. Är du inte skattskyldig till moms får du göra avdrag med 112,50 kronor. Kostnader för vin och sprit får ingå i beloppet. Även om det gäller representation vid jubileum eller med utomnordiska gäster får man inte göra högre avdrag.

Sker representation vid andra måltider än lunch, middag eller supé får du göra avdrag med högst 60 kronor per person och måltid. Om du inte är skattskyldig till moms får du dra av 75 kronor per person.

Om du haft utgifter för till exempel teaterbiljetter eller greenfee vid golfspel får du avdrag med högst 180 kronor per person. Är du inte skattskyldig till moms får du avdrag med 190,80 kronor per person.

Om du representerar gentemot dina anställda, så kallad intern representation, gäller samma beloppsramar som vid extern representation.

Om du vid t.ex. en personalfest haft utgifter för lokalhyra kan du få avdrag med högst 180 kronor per person. Är du inte skattskyldig till moms kan du få avdrag med 190,80 kronor.”

Annonser