Nya utmaningar kräver nytänkande

Det senaste decenniet har gynnat ”lovar stort och hoppas på det bästa” politiker över realisterna. Deras tid har nu med besked klingat ut. Nu när arbetslösheten är på en hög nivå och ekonomin är ansträngd, gäller det att tänka om och tänka nytt. Jobbosäkerheten har ökat i näringslivet.
Naturbegåvningar är fördelade enligt ett normalfördelningsmönster, med fåtal genier och fåtal mindre begåvade i varje given kategori. Flertalet medborgare hamnar där emellan. Detta gäller för alla länder. Det finns inget undantag för Sverige. Hjärnan och händer fungerar bäst tillsammans. Där det sker tillverkning där sker också utveckling av produktionsteknik. Kunskap är tillgänglig globalt på helt annat sätt nu än förr. Och konkurrensen är hårdare. Tillväxten är nödvändig för bibehållen välfärd. Det blir ingen tillväxt genom att hela tiden låta tillverkningsindustrin flytta till andra länder och hoppas att vi skall arbeta med tillverkning av mer och mer avancerade produkter.
För att kunna behålla tillverkningsindustri kvar i Sverige måste den totala kostnaden för produktion klarar konkurrensen. Det förutsätter större lönespridning, minskade pålagor, enklare regelverk och en flexibel arbetsmarknad. Inget av de världsberömda svenska bolagen hade kunnat växa sig så stora om de hade haft dagens samhällsvillkor eller kostnadsnivå.
Vi vet inte i vilken utsträckning olika komponenter av socialt liv – familj, ritualer, nationer, religiösa samfund – är oumbärliga. Det finns ingen anledning att tro att genom att montera ner dessa ökar vi chansen för lycka, fred, säkerhet eller frihet.
Den kristdemokratiska näringspolitiken bejakar frihet, familjen, flit, och företagsamhet. Men i motsats till liberala partier finns det i kristdemokratin förståelse för att förutsättningar måste finnas för att marknadsekonomi skall fungera på ett bra sätt. Personligt ansvarstagande, solidaritet, långsiktighet, hushållning med resurser och miljöhänsyn är byggstenar i en sådan marknadsekonomisk samhällsuppbyggnad. Murbruket består av bland annat självdisciplin, rättfärdighet, ärlighet, måtta och aktning för andras människovärde. Det är just dessa egenskaper har verkat vid uppbyggnad av Sverige till enastående framgångsrik industrination.

Annonser