Över 3.000 jobb försvinner från Ericsson

Varumärken som Ramlösa, Wasabröd, Saab, Volvo personvagnar, Astra, Pharmacia, Pripps, Falcon, SAAB och Volvo är inte längre svenskägda, aktieägarna i Stora Enso och Sydkraft kallas numera till årsstämma i främmande länder. Och nu stänger Ericsson fabriker och flyttar delar av tillverkning till Estland och Kina.

Ett socialdemokratisk styre med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet leder till en ekonomi av den ryska modellen, med med ett växande offentlig sektor med en ökad takt av nedläggningar och utflyttningar av svenska storföretag.

Nu har turen kommit till Ericsson. Det blir ingen tillväxt genom att hela tiden låta tillverkningsindustrin att flytta till andra länder och hoppas att vi skall arbeta med tillverkning av mer och mer avancerade produkter.

Hjärnan och händer fungerar bäst tillsammans. Där det sker tillverkning där sker utveckling. Kunskap är tillgänglig globalt på helt annan sätt nu än förr. Och konkurrensen är hårdare.

Med rödgröna vid rodret ser vi nu ett Sverige som gå åt ett fel håll. Det tar lång tid att bygga upp företag som Ericsson men kan snabb bli uppköpta av penningstarka multinationella!

Vi kristdemokrater vill att regeringen ändrar lagar och förordningar och skattesystem så att företag kan vara kvar i Sverige.

“Det tar lång tid att bygga upp en fungerande verksamhet, men går snabbt att rasera”

Nyanställningar

Företag som nyanställer kan få bidrag med upp till 85 procent av lönekostnaden. Men det är få småföretag som utnyttjar möjligheterna. Här är allt du behöver veta om de olika stödformerna.

Här är en samlad bild av stödformer:

http://www.foretagarna.se/foretagaren/guider/allt-om-bidrag-till-foretagare/?utm_source=email&utm_medium=nyhetsbrev&utm_campaign=ftg4_2016&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 

Statslösa i Sverige

Sverige och FN convention on statslösa som vistas i Sverige:

http://www.unhcr.org/un-conventions-on-statelessness.html

http://www.refworld.org/pdfid/54576a754.pdf

The 1954 convention is intended to ensure that minimum human rights protections are extended to all people, including the right to identity and the necessary documentation for travel.

Further, the 1954 convention states cannot expel a stateless person who is lawfully within their territory save on the grounds that such person poses a threat to national security or public order. Even in cases of expulsion, all states are obliged to allow the stateless person being expelled a reasonable period within which to seek legal admission into another country.

The Convention on the Reduction of Statelessness (1961) aims to reduce statelessness and establishes a global framework to ensure that the right of nationality is extended to everyone. The 1961 convention requires states to have common safeguards in place to prevent statelessness at any point in the life of a person, including due to state succession or the loss or renunciation of nationality.

The 1961 convention also establishes that children are to acquire the nationality of the country in which they were born if they do not acquire any other nationality.

http://www.dawn.com/news/1280615/caught-in-the-crossfire

 

Arabländer behöver en Strindberg

Som jag ser det finns det bara en väg framåt, och det är en orädd och grundlig religionskritik som så småningom kan leda fram till ett öppet debattklimat. Utan ett sådant debattklimat, i en arabvärld fortsatt präglad av religiösa tabun, har jag svårt att se att demokratin kan slå rot. Det största hindret för en demokratisk utveckling är religiös fundamentalism. Al-Qaida, Islamiska staten (IS) och andra mindre terrorgruppen är bara de mest akuta symptomen på en mycket större sjuka. Det kommer att krävas offer, blod kommer att flyta, men väst kan inte göra det här åt araberna.

Det är när arabiska intellektuella, inte en utan många, och inte i exil i väst utan i Damaskus, Kairo och Tripoli, gör som Strindberg och tar kål på myterna om ”den ärofulla historien” som sprickorna kan börja uppstå i muren. När man börjar ta ner profeterna, kaliferna och de skriftlärde på jorden i dramer, filmer, romaner och dikter. Varför? För att den samtida religiösa makten stödjer sig på det förflutnas auktoriteter. När man avslöjar dessa auktoriteter, när man förlöjligar dem, försvinner vördnaden och man kan göra deras tillkortakommanden och förtjänster till föremål för en öppen diskussion.

https://samtiden.nu/25662/arabvarlden-behover-sin-strindberg-som-klar-av-religionen/

Adonis is a perennial contender for the Nobel Prize in Literature.

Adonis has been described as the greatest living poet of the Arab world.

Ordning och reda

Elever som lyssnar på lärare är inte farligt. Gäller även motsatsen?

Varje samhälle är en avvägning mellan frihet och ordning. Beskärs friheten för mycket får vi diktatur och brist på toalettpapper. Beskärs ordningen för mycket får vi kaos, khat och Toyota-pickuper med kulsprutor på flaken.

Tricket är att hitta en behaglig kombination av frihet och ordning. Kruxet är att det inte finns en färdig sådan. Friheten och ordningen är i ständig förhandling.
Just nu upplever många världen som rätt oordnad. Kapitalet flyter fritt och stater kollapsar. Människor flyr över gränser. Den kollektiva makten har förflyktigats. Själva klimatet sägs vara ett hot. Så folk famlar efter lite fastare strukturer där de kan. Lite ordning, helt enkelt.
Det finns inget som måste vara hotfullt i det. Snarare tvärtom. Det är om man inte försöker finna balans som det blir farligt. Extremlägena föder nämligen varandra. Ur kaos växer förtryck, som överkompenserande motreaktion. Och tvärtom.
Det här är ganska enkelt. Ändå behöver det tydligen sägas. För fascism är en tråkig sak. Men det bästa sättet att göda den är att misstänkliggöra varje liten naturig önskan om ordning, hierarki och tradition.

http://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/elever-som-lyssnar-pa-larare-ar-inte-farligt/

 

Människosmugglare och asylsökande

Words are twisted

 

. The words “refugee” and “asylum seeker” were replaced last year by “migrant” as the refugee crisis ramped up in Europe: not only by politicians but by the media too. “Migrant” disposes of the obligations implied by “asylum seeker” – morally and psychologically, as well as under international law – and presumes an economic motive, even before individuals’ claims to refugee status are assessed.

http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/14/when-people-smugglers-were-seen-as-heroes-and-we-welcomed-the-dispossessed

 

Anhörigförening i Halmstad firade 10årsdagen i Klarasalen på biblioteket idag. Gun-Britt Lyden, ordförande i föreningen fick KD Halmstads vitsippepris ett par år sedan, står i mitten, Hillevi Bengtsson, höger och Anna-Karin Andersson vänster.

Hillevi Bengtsson- Rehabchef Hälsa och Rehabilitering Norra Halland presenterade organisation och utbud av Neurologi i primärvården i Halland.

image