Politiken, HR och personlig information

Information har blivit hårdvaluta i den digitala världen, och genom vår användning lämnar vi spår som samlas in, läggs ihop och eventuellt används i sammanhang som vi inte ens känner till. med möjligheter att söka, kopiera, lagra, lägga ihop och distribuera innehåll på nätet blir frågor kring informationsinsamling, personlig integritet och säkerhetsinställningar allt mer aktuella. Lanseringen av fler och fler sociala nätverk bidrar till diskussionen om vad som är vettigt och lämpligt att lägga upp om sig själv och om andra. -Annika Bergström

http://som.gu.se/digitalAssets/1487/1487703_083-096-annika-bergstr–m—personlig-integritet.pdf

Silicon Valley makes billions of dollars peddling personal information, supported by an ecosystem of bit players. One of them, an upstart called HiQ, is going up against LinkedIn in a battle for your lucrative professional identity.

https://www.bloomberg.com/news/features/2017-11-15/the-brutal-fight-to-mine-your-data-and-sell-it-to-your-boss

Annonser

Om moskébygge och folkomröstning

Moskébygge vållar strid i Norrköping

Foto: Marc Femenia

I Norrköping försöker Sverigedemokraterna stoppa ett sedan länge planerat moskébygge med krav på folkomröstning.

66.000 pamfletter om moskén har skickats ut till hushåll runt om i staden. Samhällsinformation, enligt Sverigedemokraterna. Lögner, menar Bosniska islamiska församlingen.

För nästan fyra år sedan tog de förtroendevalda sitt beslut, ändå delar frågan om moskébygget en hel stad.

Senaste i ämnet Islamofobi

Darko Mamkovic (SD) kommer in genom de tunga trädörrarna på Rådhuset i Norrköping, stressad och blöt. Utanför störtregnar det.

2014 tog han över som gruppledare och kort därefter även som ordförande för Sverigedemokraterna i staden.

– Det är full fart. Hade man vetat vad man gav sig in på …

Han tystnar och tar av sig rocken.

Kommunstyrelsen har nyligen röstat ned Sverigedemokraternas yrkande om en folkomröstning kring Bosniska islamiska församlingens planerade moskébygge på Ektorpsgatan vid Idrottsparken i centrala Norrköping.

Läs även: Böneutrop får Botkyrkas bopriser att skjuta i höjden

Men det sista ordet är inte sagt, menar Mamkovic. Han vill i stället mobilisera Norrköpingsborna, få dem att skriva under en namninsamling om att folkomröstning ska hållas ”varje gång det är tal om att bygga en fullskalig moské i Norrköpings kommun”.

– Sverigedemokraterna anser att de som kommer till landet ska anpassa sig till majoritetskulturen, inte bygga parallella samhällen. När jag kom hit krävde jag inte att vi ska skapa lilla Serbien. Jag lärde mig språket och blev en del av samhället.

”Detta har inget med religionsfrihet att göra, vi har inga åsikter om vad människor tror på. Detta handlar om att vi inte tycker att en fullskalig moské passar på just den här platsen”, säger Darko Mamkovic (SD).
”Detta har inget med religionsfrihet att göra, vi har inga åsikter om vad människor tror på. Detta handlar om att vi inte tycker att en fullskalig moské passar på just den här platsen”, säger Darko Mamkovic (SD). Foto: Marc Femenia

Darko Mamkovics kontor är litet, men utsikten mot Tyska torget slående. Mamkovic går inte ut hit så ofta, säger han, det ger honom svindel.

– En fullskalig moské bidrar inte till en positiv utveckling av området. Den passar inte i stadsbilden. Tänk om de bygger en 44 meters hög minaret? Det skulle bli den högsta byggnaden i Norrköping, säger Darko Mamkovic.

Han säger att han vill motverka splittring mellan Norrköpingsbor, men anklagas av sina politiska motståndare för att göda densamma.

– Vi vill bara veta vad Norrköpingsborna tycker, säger Darko Mamkovic.

Plötsligt börjar kyrkklockorna ringa. Darko ler.

– Den är jättefin.

Vad är skillnaden?

– Den har funnits i tusen år, så vi kan börja där. Kyrkan är en del av svenska traditioner och det kulturella arvet, säger Mamkovic.

Femton kommuner runt om i Sverige uppger för DN att muslimska församlingar visat intresse för att bygga moské. Planerna är på olika stadier.

I Halmstad har en församling redan förvärvat mark. I Karlstad finns en godkänd detaljplan. Precis som i Norrköping driver Sverigedemokraterna på orterna frågan om en folkomröstning.

En fullskalig moské bidrar inte till en positiv utveckling av området.

Detaljplanen för Norrköpingsmoskén godkändes 2013. Redan då försökte Sverigedemokraterna kraftsamla, men kom bara upp i en tiondel av underskrifterna som behövs för att kommunfullmäktige ska ta upp frågan om en folkröstning.

Den här gången verkar partiet ha nått ut på en bredare front. Flera Norrköpingsbor som DN pratar med återkommer till den ”44 meter höga minareten” och ”böneurop”. Båda uppgifterna kan härledas till Sverigedemotrakternas broschyr om moskén, som nyligen har skickats ut till samtliga hushåll i staden.

Ett exemplar ligger på Mamkovcs skrivbord, ett dubbelvikt papper som skiftar i blåa nyanser och visar en vy full av moskéer.

”Det kostade en hel del”, enligt Darko Mamkovic. Men han är förtegen om huruvida partiet centralt har bidragit.

Det finns de som säger att det här är en del av er valkampanj?

– Så kan man också tolka det.

Flera Norrköpingsbor ifrågasätter utskicket på partiets Facebooksida:

”Är det tillåtet att lägga sådan skit i folks brevlådor? Var främlingsfientliga om ni vill men tryck för fan inte upp det i ansiktet på mig.”, skriver en man.

SD svarar att det är tillåtet att dela ut samhällsinformation.

•••

Mensur Mustafic, ordföranden i islamiska församlingen.
Mensur Mustafic, ordföranden i islamiska församlingen. Foto: Marc Femenia

Sverigedemokraterna sprider islamofobi. Det är rena påhitt, lögner.

I Norrköping finns redan tre moskéer, varav en tillhör Bosniska islamiska församlingen. Deras ordförande Mensur Mustafic möter oss i församlingens lokaler på Norra Promenaden, en källare i ett flerbostadshus.

Mustafic är elektriker och precis avslutat sitt arbetspass på Vrinnevisjukhuset. Han sätter sig i en av de bulliga fåtöljerna framför tv:n, vikarierande imamen Enes Begic förbereder te.

Mensur Mustafic är djupt kritisk till partiets utskick, som inleds med ”Den salafistiska rörelsen växer i Sverige, med ideologi som är direkt motsats till demokrati och kommer att undergräva alla kvinnors ställning i samhället.”

– Sverigedemokraterna sprider islamofobi. Det är rena påhitt, lögner. De likställer oss med salafister, terrorister. Många som inte är insatta när de läser ett sådant blad tar ett steg tillbaka, känner att islam är något farligt, säger Mensur Mustafic.

Detaljplanen för Ektorpsmoskén tillåter inte böneutrop, däremot en minaret på 44 meter. Men det har enligt församlingen aldrig varit aktuellt. I de bygghandlingar som nyligen har lämnats in är minareten 19 meter.

– Minareten är en symbol. Utan den skulle det inte vara en moské, utan bara en byggnad. Men vi kommer inte att ha böneutrop, varken nu eller i framtiden. Böneutropen är till för att kalla muslimer till moskén, här skulle det bara provocera eftersom merparten av de som bor i området är inte muslimer.

I Norrköping finns cirka 4.000 bosniska muslimer, enligt Mensur Mustafic. Över 700 av dem är medlemmar i församlingen, som har funnits sedan 1995, och betalar avgift via skattesedeln. Den nuvarande lokalen är församlingens fjärde.

– Det är jättetrångt. På fredagsbönen är det fullt i varenda yta, folk ber i korridoren. Om vi hade velat hitta på jävelskap så hade vi väl gjort det under de 20 år som vi funnits.

Prislappen tros hamna på runt 15 miljoner för 750 kvadrat. Moskén har ritats om ett tiotal gånger i samråd med stadsarkitekten, från början var den vit och liknade mer de traditionella bosniska moskéerna. I dag är den ”Norrköpingsgul”.

•••

Foto: Marc Femenia, SD

Innan detaljplanen godkändes 2013 hade kommunen två offentliga möten angående bygget vid Idrottsparken, eller ”norrköpingsbornas Mecka”, som kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) skämtsamt kallar den. Klockan har passerat lunch och den tidigare socialdemokratiska partisekreteraren ska strax bege sig till en grannstad för att diskutera kulturutbyte.

– Detaljplanen överklagades inte, vilket är ett mirakel i den här staden där frågor om varenda rondell stöts och blöts, säger Lars Stjernkvist.

Att Sverigedemokraterna arbetar så hårt för att skapa opinion i en fråga som man då inte ens överklagade för tankarna till en valkampanj, enligt Lars Stjernkvist.

Han håller med om att moskébygget är en fråga som delar Norrköpingsborna, men menar att en folkomröstning skulle strida mot den grundlagsskyddade religionsfriheten.

– Terrordåd påminner oss om att vi är en del av de konflikter som har slagit sönder samhällen och det finns en oro som verkligen känns när man rör sig i stan. Den ska man ta på allvar. Men att underblåsa den och förespegla folk att det finns en enkel lösning som kan avgöras med ett ja eller nej till moské, det är inte särskilt ärligt, säger Lars Stjernkvist.

”SD:s kampanj är väldigt motsägelsefull. Det är enligt dem okej att använda hyrd lokal som moské, men inte bygga moskéer. Men det kan knappast vara så att radikaliseringen frodas bättre i ägda än i hyrda lokaler? Att risken för extremism ökar om moskén ligger i Ektorp än vid Centralstationen?”, säger kommunalrådet Lars Stjernkvist (S).
”SD:s kampanj är väldigt motsägelsefull. Det är enligt dem okej att använda hyrd lokal som moské, men inte bygga moskéer. Men det kan knappast vara så att radikaliseringen frodas bättre i ägda än i hyrda lokaler? Att risken för extremism ökar om moskén ligger i Ektorp än vid Centralstationen?”, säger kommunalrådet Lars Stjernkvist (S). Foto: Marc Femenia

I mosképamfletten skriver SD att ”risken för att religiös extremism förstärker sin närvaro är stor”, något som tillbakavisas av polisen.

– Bara för att man öppnar en moské någonstans i landet ökar inte risken för terrorism eller islamisering. Jag kan inte se att det skulle försvåra vårt arbete, det är snarare lättare att upptäcka avarter i större församlingar, säger Roland Malmqvist, chef för underrättelsetjänsten i Östergötland.

Lars Stjernkvist drar paralleller till när judiska församlingen uppförde en synagoga i staden.

– När judarna etablerade sig i Norrköping – och blev en otrolig viktig del av Norrköpings industrialisering – var det inte för att vi förvägrade dem rätten till en stark egen gemenskap. Det var snarare på grund av den. Ju tryggare du känner dig, desto generösare blir du mot andra. Jag vill att bosniska och andra muslimer ska känna på samma sätt.

•••

”Det är en icke-fråga. Det är bara Sverigedemokraterna som vill få det att framstå som att människorna här är emot moskén. De kommer ju med sina fakenews för att piska upp stämningen. Jag är 50 år, jag har levt i Norrköping i hela mitt liv och det finns inget vi och dem”, säger Fatima Nilsson, som arbetar på en bensinmack.
”Det är en icke-fråga. Det är bara Sverigedemokraterna som vill få det att framstå som att människorna här är emot moskén. De kommer ju med sina fakenews för att piska upp stämningen. Jag är 50 år, jag har levt i Norrköping i hela mitt liv och det finns inget vi och dem”, säger Fatima Nilsson, som arbetar på en bensinmack. Foto: Marc Femenia

Vid McDonald’s på Apelgatan, strax utanför stadskärnan, försöker Arnes Dzambic och Emir Beharic förhandla ned priset på en bil som de har hittat på Blocket.

Emirs hustru och Arnes far besöker nästan dagligen den nuvarande lokalen vid centralstationen. Själva går de bara vid större högtider och begravningar.

– De flesta muslimer i Norrköping går på batterier, säger Arnes Dzambic.

Emir Beharic viker sig dubbel av skratt medan vännen fortsätter förklara vad han menar; att de inte är ”riktiga muslimer”.

"Folk tycker att man ska ha rätt att utöva sin religion, så det lutar åt att det blir en moské i Norrköping" säger Malin Limberg.
”Folk tycker att man ska ha rätt att utöva sin religion, så det lutar åt att det blir en moské i Norrköping” säger Malin Limberg.Foto: Marc Femenia

– Då ska man leva på ett annat sätt än vad vi gör, avhålla sig från alkohol till exempel. Men det känns inte så roligt att kolla på en fotbollsmatch med saft.

– Sluta skämta nu. Moskén är en viktig del av det sociala livet, det är en mötesplats. Om man får bygga kyrkor så ska man väl få bygga en moské också. Vi har ju religionsfrihet i Sverige, eller hur? säger Emir Beharic.

Undersköterskan Malin Limberg säger att moskén är ett vanligt samtalsämne.

– Jag tycker att det vore bra med en folkomröstning så att människor får säga vad de tycker. Är det bara en fråga om en moské utan böneutrop så ser jag inga problem. Vi pratar mycket om det på jobbet. Folk tycker att man ska ha rätt att utöva sin religion, så det lutar åt att det blir en moské i Norrköping.

Men i kommunens mejlkorg syns helt andra åsikter. Majoriteten är djupt kritiska:

”Vid en utlandsresa hörde jag första gången böneutropen från en minaret och jag fick rysningar … Nu bor jag ganska nära detta oönskade bygge och kan inte tänka mig att i framtiden höra dessa otäcka bönerop”, skriver Annika, som bor i närheten av idrottsplatsen.

Annikas händer.
Annikas händer. Foto: Marc Femenia

Nu är vi här igen – att det är invandrarna som ska ha något.

Vi träffar henne i hemmet, som fylls av doften av en nylagad köttfärslimpa som står och kallnar på diskbänken.

Annika är född i Norrköping och har bott här i merparten av sitt liv. Hon lämnade sitt jobb som kartritare på kommunen efter nästan 20 år för att prova på annat. Men det blev inte som hon hade hoppats. Sedan hon gick i pension lever hon på drygt 10.000 kronor i månaden, inklusive bostadsbidraget, berättar hon.

– Jag har inte haft ett ordentligt jobb sedan 1995 utan jag har fått kämpa. Ingen har stöttat mig, utan det har hela tiden varit ”nu ska vi satsa på invandrade ungdomar”. Och ”nu ska vi satsa på invandrade kvinnor”. Det är väl jättebra att man gör det. Men när ska man satsa på sådana som mig? Nu är vi här igen – att det är invandrarna som ska ha något.

Hon har känt till moskébygget i flera år, men det var Sverigedemokraternas pamflett som ”blev droppen”. Genom åren har hon röstat på olika partier, men anser att Sverigedemokraterna är de enda som vågar prata om problemen med invandring.

– Vi måste sansa oss lite i Sverige. Svenska politiker har blivit så flata. Allt ska vara så himla bra och fint och ekologiskt, men det kanske finns människor som kommer hit med onda avsikter?

Annika har tidigare skrivit en del insändare om att stoppa exploateringen av grönytorna i staden.

– När jag var ung kunde man cykla förbi en plats på förmiddagen som framåt eftermiddagen var jämnad med marken. Förr rev man för att bygga nytt, nu naggar man i stället på alla grönytor. Och allt som byggs är så dyrt att jag bara har råd att åka dit och titta, säger Annika och tystnar.

Hon skakar på huvudet, fortsätter:

– Jag är född här – Norrköping är min stad – men det är som att jag inte får vara med längre.

Fakta. Kommuners inställning

DN har skickat frågor till samtliga kommuner i hela Sverige om huruvida det finns moskéer (traditionella eller inhysta i vanliga lokaler) samt om muslimska församlingar har visat intresse för att bygga en moské och i vilket skede processen är. Av 290 kommuner har 242 svarat. Av dessa uppger 180 att de inte känner till några moskéer i sin kommun. I 61 kommuner finns moskéer som kommunen känner till, merparten i vanliga lokaler. Femton kommuner uppger att muslimska församlingar visat intresse för att bygga moské.

Upplands Väsby: En islamisk förening har visat intresse för att bygga en moské i Upplands Väsby kommun. Det finns ännu ingen pågående arbete eller beslut i frågan.

Örebro: Moské under uppförande. Kommunen har upplåtit denna med tomträtt från 2012.

Karlstad: Kommunfullmäktige godkänt detaljplan för en moské på Rud i Karlstad. När beslutet vunnit laga kraft kan Islamiska kulturföreningen ansöka om bygglov.

Solna: Ingen har sökt bygglov, men frågat om det inte finns mark att bygga på.

Vänersborg: Islamisk församling har visat intresse och kommunen tittar på lämplig mark

Trelleborg: Det finns intresse av att uppföra en moské men ännu i ett mycket tidigt skede.

Alvesta: En muslimsk förening har förvärvat en tomt i kommunen i syfte att uppföra en samlingslokal. Ingen ansökan om bygglov har lämnats in ännu.

Trollhättan: Finns ett beviljat bygglov som förfallit.

Huddinge: Vi har ett pågående ärende gällande nybyggnad av moské. Inget beslut taget än.

Mellerud: Förening letar lokal och har också visat intresse för att bygga moské. Processen har inte påbörjats. Ingen plats är utpekad som tänkbar.

Tranås: En förening letar efter lokaler att vara i, men att de inte har hittat något än.

Halmstad: En markanvisning finns i dagsläget för moské. Bygglovsansökan inskickad, men ännu inte godkänd.

Vetlanda: Intresse har visats men ingen bygglovsansökan.

Tingsryd: Finns inga bygglovsansökningar men det pågår en diskussion om moské

Köping: Kommunen under 2016 haft möte med en person som önskar bygga moské. ”Han representerade intressenter från Saudiarabien men nämnde ingen församling.”, Vi informerade om bygglovsprocessen och om eventuella tänkbara platser.”

Raoul Wallenberg Academys ungdomspris Ungt Kurage

Priset Ungt kurage delas ut på Raoul Wallenbergs dag på söndag i Stockholm. 14-årige Albin Blomster från Grästorp tar emot utmärkelsen som den yngsta pristagaren någonsin.
Trots sin unga ålder har han redan mycket erfarenhet av att arbeta med ensamkommande ungdomar. Engagemanget tar nästan all ledig tid.
– Jag jobbar på flyktingboendet som min förening har hand om. Vi pratar och diskuterar och jag hör vad de behöver hjälp med. De har blivit som mina kompisar och är jättetrevliga tillbaka, säger Albin Blomster, som tidigare berättat om sitt engagemang för SVT Nyheter Väst.

http://www.mynewsdesk.com/se/raoul-wallenberg-academy/pressreleases/haer-aer-vinnarna-av-ungt-kurage-2017-1955645

http://www.expressen.se/gt/albin-14-oppnade-asylboende-prisas/

 

Pensioner – pensionärer – politik

Pesioner är ett utslag av socialism:

Germany became the first nation in the world to adopt an old-age social insurance program in 1889, designed by Germany’s Chancellor, Otto von Bismarck. The idea was first put forward, at Bismarck’s behest, in 1881 by Germany’s Emperor, William the First, in a ground-breaking letter to the German Parliament. William wrote: ”. . .those who are disabled from work by age and invalidity have a well-grounded claim to care from the state.”

https://www.ssa.gov/history/ottob.html

Pensionsreform i Sverige:

Genom 1990-talets stora pensionsreform fick Sverige ett pensionssystem som skulle hålla ihop oavsett tillväxttakt, och som byggde mer på individernas inkomster.

Sverige har övelag ett bra pensionssystem men med den lilla defekten att det ger för små pensioner. ”Över 10 procent av Sveriges pensionärer lever under EU:s gräns för låg ekonomisk standard. Pensionsmyndigheten räknar med att det kommer öka ännu mer om inte riksdag och regering ändrar på regler.

Det var uppenbrligen ett misstag att detta inte räknades fram i samband med systemets införande.

Behovet av en ny politisk vision är för att lösa detta  stora samhällsproblem är uppenbar. Vi kristdemokrater vill ändra på dessa missförhållanden. Vi föreslår att taket för pensionärernas bostadstillägg höjs kraftigt. Tillsammans med höjd nivå för tillägget och slopad pensionärsskatt skulle det ge en välbehövlig ekonomisk förbättring för våra äldre.

Terroism

The communal defense mechanism can be thought of as the aspect of human emotions which makes it natural for soldiers to kill or be killed in defense of their countries. In the era before nuclear weapons made war prohibitively dangerous, such behavior was considered to be the greatest of virtues.

Generations of schoolboys have learned the Latin motto: “Dulce et decorum est pro patria mori” – it is both sweet and proper to die for one’s country. Even in today’s world, death in battle in defense of country and religion is still praised by nationalists. However, because of the development of weapons of mass destruction, both nationalism and narrow patriotism have become dangerous anachronisms.

In thinking of violence and war, we must be extremely careful not to confuse the behavioral patterns that lead to wife-beating or bar-room brawls with those that lead to episodes like the trench warfare of the First World War, or to the nuclear bombing of Hiroshima and Nagasaki.

The first type of aggression is similar to the rank-determining fights of animals, while the second is more akin to the team-spirit exhibited by a football side. Heroic behavior in defense of one’s community has been praised throughout the ages, but the tendency to such behavior has now become a threat to the survival of civilization, since tribalism makes war possible, and war with thermonuclear weapons threatens civilization with catastrophe.

In an essay entitled The Urge to Self-Destruction, Arthur Koestler says: “Even a cursory glance at history should convince one that individual crimes, committed for selfish motives, play a quite insignificant role in the human tragedy compared with the numbers massacred in unselfish love of one’s tribe, nation, dynasty, church or ideology… Wars are not fought for personal gain, but out of loyalty and devotion to king, country or cause…”

“We have seen on the screen the radiant love of the Führer of the Hitler Youth… They are transfixed with love, like monks in ecstasy on religious paintings. The sound of the nation’s anthem, the sight of its proud flag, makes you feel part of a wonderfully loving community. The fanatic is prepared to lay down his life for the object of his worship, as the lover is prepared to die for his idol. He is, alas, also prepared to kill anybody who represents a supposed threat to the idol.”

Hela texten finns här:

http://soda-cans.beforeitsnews.com/alternative/2016/08/human-nature-an-evolutionary-paradox-3400168.html?currentSplittedPage=2ett

Trump, Årtmark och Aurelius – en tanke

Vi bygger alltför ofta bara på anekdoter när vi tolkar världen. Vad roar oss mest, den hand som knyter en slips eller den hand som räcker fram en hamburgare? Darwin skulle säga att det är intressant att se vilka anekdoter som slår igenom och ständigt blir reproducerade. Han skulle undra om vi observerat att en nordkoreansk tidning kallade Trump för ”en vis man” (DPRK Today, maj 2016). Det betyget sattes på ett tidigt stadium, en incident eller anekdot som inte väckt särskilt intresse.

Både läkare och andra kan möjligen temporärt lugna sig och – med utgångspunkt från frågan om världsfreden – samla även på anekdoter som bildar ett delvis hoppingivande mönster. Den 14 februari hade New York Times, NYT, följande rubrik: ”Trumps dämpade ton om Nordkorea inger hopp om kärnvapenförhandlingar”. Skribenterna påpekade att USA i 16 år vägrat förhandla direkt med Nordkorea, men nu verkar det möjligt att det blir ”a break from the longstanding stalemate”.

http://www.di.se/opinion/ake-ortmark-se-forbi-trumps-sexism/

Orosmoln vid horisonten, Jimmy Åkessons skugga!

The spectre of authoritarianism is spreading across the globe. The Sino-Russian model has been imported into Turkey and Eastern Europe. Yet ultimately, 21st century fascism will not take the same form as 20th century fascism. As Halford E Luccock put it: “When and if fascism comes to America it will not be labelled ‘made in Germany’; it will not be marked with a swastika; it will not even be called fascism; it will be called, of course, Americanism.” That moment may now be upon us but 21st century fascism will not necessarily be characterised by concentration camps, the Gestapo and jackboots. The surveillance state may mean more insidious control with an Orwellian scenario of mass apathy and assent from demoralised, depoliticised subjects.

Capitalism, contrary to its regular pronouncements on freedom, has an uneasy relationship with democracy. Governments, militaries, intelligence agencies and corporations – the global elite, if you like – are largely aware of the current unsustainability of late capitalism on every level: economically, socially and ecologically. The accumulation of authoritarian state power should be viewed as containment of increasingly volatile societies. The coming decades are likely to see more instability, failed states, terrorism and destructive effects of climate change leading to greater conflict, chaos and mass migration.

One can even see the current brand of populist politics – imbued with nationalism and protectionism – as an attempt to pull up the drawbridge in the face of the coming meltdown. Unsurprisingly, hyper-rational super-rich individuals are now investing in emergency bunkers in anticipation of what is to come.

http://www.independent.co.uk/news/long_reads/trump-brexit-le-pen-geert-wilders-far-right-new-age-of-fascism-a7602336.html